Hogyan működünk egy meghatározó helyzetben?

Mi van a középpontunkban, amit aztán folyamatosan átrezegtetve a külvilágba is kiáramoltatunk?

Ez az egészen „kis” középpont meghatározza a nagy kiterjedést, amik vagyunk.

GONDOLOK valamire.

Ez a gondolat lehet SZERETETTEL átjárt.

Sivánanda Mester szeretet-tanítás

„A szeretet az élet Törvénye. Szeretni annyi, mint betartani a Törvényt. Aki betartja a Törvényt, az örök békére és örökké tartó boldogságra lel. Ez a világ a szeretetből jött létre, a szeretetben létezik, és a szeretetben is fog feloldódni. A szeretet az univerzum mögött rejlő hajtóerő. A szeretet élet. A szeretet öröm. A szeretet melegség. A szeretet az aranykötelék, amely összeköti a szíveket és a lelkeket. A szeretet építő és alkotó. A szeretet összeköt és épít. A szeretet a megújhodás forrása. A szeretet egy valós szubsztancia, amelyet bátran felhasználhatsz. A szeretet pozitív és valós. Aki a szeretet törvényét tudományos precizitással alkalmazza, csodákat művelhet.

A szeretet törvénye messzemenően sokrétűbb tudomány, mint bármely modern tudomány.

A szentek és jó emberek között a szeretet törvénye uralkodik. Élni annyi, mint szeretni. Szeretni annyi, mint élni. Azért élsz, hogy megtanulj szeretni. Azért szeretsz, hogy megtanulj az örökkévalóban élni.

A hit, szeretet és odaadás nélküli élet siralmas pazarlás, sőt maga a halál.

Nincs főbb erény, mint a szeretet; nincs nagyobb kincs, mint a szeretet; nincs magasabb rendű tudás, mint a szeretet; nincs magasztosabb dharma (kötelesség), mint a szeretet; nincs emelkedettebb vallás, mint a szeretet; mert a szeretet Igazság, a szeretet Isten. Isten a szeretet megtestesülése. Teremtésének minden rezdülésében megértheted az Ő szeretetét.

A szeretet közvetlen út az Igazsághoz vagy Isten országához. Ez a teremtés éltető eleme, a Lélek erejének legmagasabb rendű kifejeződése, a vallási kötelességek összegződése. Ez a varázspálca a hívő kezében, amellyel az egész világot meghódíthatja. „

Egyszer csak – s mostanában egyre többször -, érkezik valami a külvilágból, amivel hiába próbálom, ezt már nagyon nagyon nehéz a szeretet medrében megélni.

Mégis ÍGY teszek?

Dolgozom magamon, hogy a szeretet minőségében gondoljak egy számomra nagyon fájdalmas külvilági történésre?

Akkor is, ha ez nagyon munkás?

Igen, csak így.

S mi van azzal, ami kívül esik a szereteten? Látom kell, van ilyen. Már gondolatban őszintének kell lennem magammal. Van, ami nem szerethető, mert háborúskodáshoz vezet a családban, a jóga közösségben, a külvilágban.

S ettől már itt a gondolataimban is ELHATÁROLÓDOM.

Amitől elhatárolódom az nem az ember, hiszen itt van mindannyiunkban a szeretet, hanem a megnyilvánulása, amit épp a mostani tudatosságában valami egészen más, a szeretettel idegen minőség jár át.

A Tiszta Tudatosság megmutatja, hogy mindannyian az úton járunk.

A gondolatainkat sok féle minőség határozza meg.

ELFOGADÁS van bennem, hogy az útnak, amin az embertásaim járnak sok féle a motivációja. A SZÁNDÉKOK mélyén keresem az esendő embert, aki a szeretet felé halad, csak még nem látja, tapasztalja, még nem ért oda.

SZAVAIMMAL, CSELEKEDETEIMMEL:

🪷Segítek annak aki fogadja.

🪷Rávilágítok a szeretet útra.

🪷Egyszer, sokszor, sok éven át teszem kitartóan.

Ezek a koncentrikus körök, a szavaink, cselekedeteink, amik láthatóak.

Ezek a koncentrikus körök összerezegnek harmóniában, vagy nagy hullámokkal ütközve.

A különböző hullámok teljes egészt alkotnak. Fontos benne minden kicsi hullám. Összeadódik Teljes egésszé.

Nem harcolok. Nem küzdöm, hogy mutassam ez, vagy az vagyok. Hiszen AZ vagyok bármilyen a hullámzás.

A belső teremben AZ vagyok.

Kitartó szeretettel, tudatossággal AZ vagyok.

S van olyan perc, amikor a SZERETET MINŐSÉGET MEG KELL ÓVNI!

A Csönd, amivel megteszem.

Elhatárolódom attól, amin nem tudok segíteni, s idegen a Tiszta Tudatosság medrétől.

Elhatárolódás csendje

Nem ítélek meg mást, de elhatárolódom.

Maradok itt. Ebben a szeretet térben. Itt vagyok itthon. Itt tudom tenni a személyes feladatom.

A saját feladatomban haladok.

Kapcsolódom Benső Tanítómhoz, s reménykedem, hogy tudom igazán érték teremtő, becsülettel tenni a dolgom. Akik fogadják, azokat támogatni ebben a szeretet térben.

Tanítóm alapvető léte, Létével tanítása:

„A szeretetteljes gondolat ér a legtöbbet. Tiszta, becsületes alapokra építek. Hálás vagyok a Mindenhatónak, hogy erre tanít. Imádkozom Érte és mindenkiért, bocsánatért és megbocsátásért, s azért, hogy tudjam így is csak a Fényt látni. „

S ez a TISZTA RAGYOGÁS kiárad. Ez a stabil, folyamatos, kitartó áradás egyre több ilyen mederrel kapcsolódva nagyobb folyammá szélesedik. Medret, lehetőséget ad, a most még más minősegekkel meghatározott tudatoknak.

A jelen tanításai nagy lendületet adnak a RENDEM megerősítésében minden síkon. S ezt itt most megköszönöm.

S köszönöm a szeretett tanítóm stabil Sivananda Mesterünkhöz hű középpontban létét.

Áldott utmutatás ez.

Bizakodom, hogy a SZERETETBEN HATÁROZOTT KITARTÁS megérik idővel.

AumAumAum Szeretettel

Dévakí 🪷

Madhura Jóga-sziget

Borító kép: Canva – Scotland Stone Circles