Azt a személyes Utat járom, amiért ide születtem. – Az vagyok!

Amikor meglátom ezt az Utat, s az eddigi összes botladozásomat, úttól távolabbi csetlést-botlást aludni sem tudok, annyira fáj, hogy ilyen vaksi voltam.

Az éjszaka közepén órákig a Csönd, és a sok jegyzet a Szádhana füzetembe:

🪷 Áldás igazán elfogadni magam.

🪷 Áldás a Húsvéti megtisztulásban bátran a Tényleges útra lépni.

🪷 Szeretet – bátorság ez minden lépésben, látó bátorság.

🪷 Letéríthetetlenség. – A kitartásnak egy nagyon körültekintő formája. Óvatos és Bátor egyben.

A szeretet kapcsolja össze, teszi élővé a korábbi óvatosságomat és a megújulást a Bátorságban.

Változás.

Minden pillanatában jelen van a tükör, ami tisztán jelez, hogy merre. Gyorsvonat és egyben a Csendben lét.

Madhura – Húsvéti ünnepe

Nagypéntek – MEGBOCSÁTÁS

 – Első sorban Annak, hogy ezt az életet élem. Átadom magam annak, amiben fejlődhetek. Hálás vagyok, hogy itt lehetek az élet hol napfényes, hol árnyékos lépteiben. Tanulhatok, fejlődhetem, újra és újra talpra tudok állni. Minden talpra állással egyre stabilabbak ezek a lábacskák, egyre szorosabb a kapocs a Legfelsőbbel.

 – Magamnak megbocsátás a haladásom döccenőiben. A legnehezebb ez…

 – Szeretteimnek a Tőlük áradó tanításokban. Ez a feladatunk, ezért kapcsolódunk egy életre, hogy szeretettel fejlesztjük-támogatjuk egymást.

 – Embertársaimnak a közeli és távoli kapcsolódásokban. Látom az útjukat jobban, vagy kevésbé. S a rálátasomtól függetlenül elfogadom, azt, ahol épp jának az útjukon. Amit behoznak a kapcsolódásinkba ezeket a minőségeket tükrözi.

Szombat – TISZTULÁS

A Lélekhez kapcsolódásban tisztulás, amikor a tudatom békés marad az ünnepi helyzetekben, abban, hogy mindenki másként éli meg.

A sorsfordító Utam kezd egyre tisztábban látszani Harmóniában, függetlenül a közben felmerülő nehézsegektől.

Belső, tudati tisztulás ez. Követi a külső rend.

Vasárnap – A SZERETET TÜZE ÚJRA RAGYOG

Amikor bennem ragyog – kiárad a fénye. Ez a Tűz, szeretet minősége, független a külső történésektől. EZ bennem ragyog stabilan.

Ganésha – Menedék az akadályokon átjutás megpihenéseiben. Az akadályokkal tanít. S egy egy tanítást igazán megélve, már a hétköznapokban is alkalmazva harmóniában lehetek egyre folyamatosabban. EZ maga a menedék.

Hétfő – a Termékeny Tavasz, az ALKOTÁS az élethelyzeteinkben.

Szeretettel alkotom meg az életutam meghatározó lépéseit és a hétköznapok cselekedeteiben is ezzel a szeretetteli alkotó minőségeimmel vagyok.

Mi születik mindebben?

RENDEZETTSÉG

A REND ha a bensőmet átjárja, kiárad a hétköznapokba. Minden gondolat, szó, cselekedet felragyog a szeretetteli rendezettségben.

Ennek az idei nagy húsvéti felvállalt megmerítkezésnek ez a rendezettség az Áldása.

So Ham, AZ vagyok – A Legfelsőbb

AumAumAum Szeretettel

Dévakí 🪷

Madhura Jóga-sziget

Borító kép: Canva