Egy helyzetben lehetek hangosan szószóló, kiárasztó, s Csöndesen figyelmes. Mikor melyiknek van itt a tere.

Eddig sokszor a Csöndet választottam.

Vagy épp csak elmondtam, amit gondolok, s oda bíztam, hogy meghallja e akihez beszélek.

Meghatározó, hogy milyen az alapvető természetem. Mi a mód, ahogy szívből kiáradok.

S mi az, amit a másik meghall.

Kétszemélyes kommunikációban nagyobb a tere az alkalmazkodásnak.

Ha több emberhez szólok, lehet egyiknek a halk, nyugodt megnyilvánulásra van füle, másiknak a színes, izgalmas megközelítésre, a harmadiknak  a nagyon racionális, határozott hangnemre.

S ott a MONDANIVALÓM, amiért egyáltalán megszólalok.

Itt a helye a mostban?

Jól előkészitettem rá a hallgatóság fülét, szívét, tudatát?

Ismernek, s ezért figyelnek rám?

Most látnak, hallanak először?

HITELESSÉG

Magamat adom, azt a Tudást, amit

  • Jól ismerek,
  • Már megtapasztaltam több élethelyzetben,
  • Napi rutinban gyakorlom.
  • Kitartok mellette kritikus életpillanatokban is, tapasztalom, hogy akkor is segítő tudás.
  • Régóta élem ezt a Tudást.

Ha így van, bárhogyan szólalok, megfelelő hangja lesz a kiáradásnak, lesz rá fül, aki meghallja, lesz rá szív és tudat, aki befogadja.

De MEG KELL SZÓLALJAK, HALLHATÓAN, ÉRTHETŐEN, BEFOGADHATÓAN!

Tisztelem a mondanivalómat, tisztelem a másik embert, embereket. Ezért MEGSZÓLALOK.

Ha ez a kommunikáció sikeres, MEGÉRKEZIK.

S hasonlóan mint én, elkezdi használni. Először óvatosan,  biztonságos közegben. Tapasztal. Megkönnyül, hogy ez jó neki, jó a környezetének. Előreviszi, felemeli az adott élethelyzetet. Ha támogató számára az a tudás, egyre inkább magáévá teszi. Amikor nehéznek érzett helyzetbe kerül, használja. Társként választja az Úton.

Éli, hálásan belemerül. Szívbéli tudatossággal éli, járja ezt az utat. Kitartóan, hosszú időn át. Megújul.

Már a környezete is látja rajta, hogy valami történt.

Lehet elmélyed ebben a Tudásban. Tanul róla még. Már stabil alapokon nyugszik, amit tanul. Rögtön befogadódik.

Idővel hiteles lesz.

Továbbadja…

Egy aprócska kommunikációs pillanatból indultunk ki.

S elérkeztünk ide, ahol a SZERETETTELI HITELES MEDERBEN az IGAZ TUDÁS egyre több fület, szívet, tudatot nyit meg.Az ebben való bizakodás minden pillanatot beragyog, erőt ad haladni az Úton.

Aum szeretettel

Dévakí